Muziekvereniging Haaglanden wil uitbreiden

Muziekvereniging Haaglanden kent al sinds enkele jaren drie onderdelen. De Show & Marching Band, Jong Haaglanden en The Dickens Christmas Band. Het voornemen bestaat om hier een vierde onderdeel aan toe te voegen en dat is de Haaglanden Concert Band.

Waarom zult u zich afvragen? De Show & Marching Band is zoals de naam al zegt een onderdeel wat optreed tijdens streetparades en taptoes. Dus marcherend. Binnen de Show & Marching Band zijn echter inmiddels een aantal muzikanten die om redenen van gezondheid of minder energie niet meer kunnen deelnemen aan de lopende optredens maar nog wel steeds prima muzikanten zijn en graag muziek willen maken.

Om de muzikanten die niet meer kunnen deelnemen aan de Show & Marching Band de gelegenheid te geven om toch fijn te kunnen musiceren is het plan om de HCB op te richten. Dit wordt een gelegenheidsorkest wat met een lichter genre van muziek bijvoorbeeld kan optreden in bejaarden of verzorgingstehuizen, op braderieën of bij andere gelegenheden waar zittend een concert gegeven kan worden. Een concert klinkt wat heftig maar het gaat om een muzikaal optreden met populaire/vlotte muziek. Ook leden van de Show & Marching Band die het leuk vinden om onderdeel uit te maken van de HCB zullen deelnemen in dit gelegenheidsorkest.

Mede om die reden is de Muziekvereniging Haaglanden op zoek naar muzikanten die het leuk vinden om als muzikant onderdeel uit te maken van dit nieuwe orkest. Wij zijn er van overtuigd dat er oud-leden of andere mogelijke oud-muzikanten zijn die hun hobby hebben opgegeven omdat het fysiek te zwaar werd om deel te nemen aan een marcherend korps. Voor deze nieuw op te richten combinatie roepen wij deze mensen op om ons te benaderen en te kijken hoe een en ander ingepast kan worden.

Vooralsnog repeteren wij op de dinsdagavond in het CJMV gebouw in Pijnacker aan de Kerkweg van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Heeft u vragen of interesse neem contact op met de secretaris van de vereniging Peter Lupker. Telefoonnummer 06-51032493 of emailadres secretaris@dhpijnacker.nl.