Algemene informatie

Vereniging: Muziekvereniging Haaglanden
Postadres: Postbus 40, 2640 AA Pijnacker
Clubgebouw: C.J.M.V. Gebouw, Kerkweg 24, 2641 GB Pijnacker
Rekeningnummer: NL59 INGB 0008 5245 79
Kamer van Koophandel: Inschrijfnummer 27187730
Aangesloten bij muziekbond KNMO

Bestuur
Voorzitter : Conny Wenteler Tel: 0624224924 Mail: voorzitter@dhpijnacker.nl

Penningmeester: Peter Lupker Tel: 06-51032493 Mail: penningmeester@dhpijnacker.nl

Secretaris: Peter Lupker Tel: 06-51032493 Mail: secretaris@dhpijnacker.nl

Management: Hannie Pieters Tel: 06-28544998 Mail: management@dhpijnacker.nl

Leiding Jong Haaglanden
– ook voor afmelden voor repetities Jong Haaglanden
Joke van Velde Tel. 015-3694925 Tel: 06-23360958 Mail. aavvmusic@skpnet.nl

Boekingen Show en Marchingband Haaglanden, Jong Haaglanden en The Dickens Christmas Band
Manager Hannie Pieters Tel: 06-28544998 Mail: management@dhpijnacker.nl

Instructie 
Bram van Velde: Algehele instructie Show en Marchingband en Jong Haaglanden Tel. 015-3694925
Routebeschrijving