Naar aanleiding van onze stand op de braderie in Pijnacker op zaterdag en zondag 23 en 24 juni 2018 hebben zich een aantal geïnteresseerden aangemeld voor het uitproberen van een instrument binnen onze vereniging. Zowel de Show & Marchingband en Jong Haaglanden konden zich verheugen op aanmeldingen.

Zaterdag 6 oktober zijn deze aspiranten gestart met een gezamenlijke repetitie onder leiding van Bram van Velde. De aspiranten werden eerst door onze eigen leden wegwijs gemaakt op het instrument en daarna is ben begonnen aan een gezamenlijk stuk muziek. Inmiddels hebben wij een 2e sessie achter de rug en het is verrassend om te merken hoe een en ander enthousiast wordt opgepakt door iedereen. Op zaterdag 20 en zaterdag 27 oktober zijn de 3e en 4e sessie gepland en wij hopen dan ook dat deze aspiranten zich aanmelden voor het lidmaatschap.

Deze repetities worden gehouden in het CJMV gebouw aan de Kerkweg in Pijnacker van 10.30 uur tot 11.15 uur.

Hieronder een impressie van deze repetities.